Guide Om Inspiration Kurser Priser Prøv en måned gratis Log ind

5 gode grunde til at bygge stærke relationer

motivation Mar 10, 2017

De fleste har den intuitive grundfornemmelse, at det er nyttigt med stærke relationer. Men hvad er egentlig gevinsten ved stærke relationer, hvordan bygger og vedligeholder du dine relationer, og da det koster ressourcer at bygge og vedligeholde, hvor mange ressourcer skal du så anvende?

De fleste tror, at Darwins evolutionslære handler om ”survival of the fittest”, eller frit oversat til dansk ”Den, som er mest forandringsparat, vil overleve”. Men det har Darwin nu aldrig udtalt, og sætningen er blevet kendt, fordi det var den mest fængende overskrift, journalisterne dengang kunne finde på. Det, som Darwin derimod har både sagt og skrevet, er ”survival of the kindest”, som handler om, at den gruppe eller stamme, som stoler på hinanden og som passer på og hjælper hinanden, vil have større sandsynlighed for at overleve – frem for grupper eller stammer med splid, mistillid og hvor alle er sig selv nærmest.

Del ud af dig selv og vær lyttende i dine relationer
”Survival of the kindest” handler derfor om at have stærke, smidige og tillidsfulde relationer, og denne artikel giver dig 5 gode grunde til at investere dine ressourcer i dine relationer samt lidt inspiration til, hvordan du udvikle dine relationer.

#1 – Det er når du er oppe, at du skal investere til, når du er nede

Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du kommer til at opleve en presset situation i dit liv, hvor tab, modgang og sorg er en del af hverdagen. Det er mere spørgsmålet om, hvordan du håndterer situationen, og hvor hurtigt du kommer tilbage på banen igen. Når du er presset, kan det være svært at række ud eller opbygge de gode relationer, hvorfor det er, når du har overskud, at du bruger tiden sammen med de vigtige mennesker i dit liv.

Jeg støder på rigtig mange mennesker, der glemmer at bygge det stærke netværk, når tingene kører og alt er godt. Jeg arbejder med begrebet ”network of support”, der er de mennesker, som altid vil møde op, når der virkelig er brug for det, og som man løbende deler sine sorger og glæder med. En af rollerne, som netværket også har, er at være vidne til dit liv, så du ikke altid skal være den, der spørger om hjælp, men at der er mennesker, som træder til – uden at du spørger om hjælp!

#2 – Læring sker i samspillet med dine relationer

Ingen kan lære noget alene! Jeg møder ofte mange protester på denne påstand, da mange føler, at de har skabt en masse alene – og som sådan gerne vil have anerkendelse for den individuelle indsats. Jeg anerkender, at det kræver en særlig indsats af den enkelte for fx at vinde guld ved OL, bestige Mount Everest eller komme i mål med et stort projekt. Men de færreste kunne komme i mål uden en masse hjælpere, coaches, supportere samt andres erfaringer.

Det er også vanskeligt at lære noget nyt uden at få feedback, og det er gennem tillidsfulde relationer, at du kan blive udfordret, inspireret og støttet i at fortsætte din læring – også selvom du i en periode sidder fast og er landet på et læringsplateau. Feedback er efter min mening helt essentiel for læring, udvikling og vækst, og det er før den kritiske feedback skal leveres, at du har bygget en tillidsfuld relation. Samtidig vil der løbende ske det, at den gode feedback og læring skaber stærke og tillidsfulde relationer. Du kan altså starte en positiv spiral ved at invitere andre med ind i dit læringsforløb.

Det at have tillid til hinanden gør hele forskellen.


#3 – Stærke relationer er en forudsætning for innovation

Innovation kan drives i et samspil med eksterne interessenter, som fx kunder eller partnere, og i et samspil med interne interessenter, som fx andre afdelinger eller specialister. Uanset om innovationen foregår sammen med eksterne eller interne interessenter, så vil stærke relationer give mulighed for at skabe synergi mellem forskellige måder at se verden på.

Kernen i innovation er netop at træde ud af vanetænkningen og tænde for sin nysgerrighed, og det lader sig bedst gøre i tillidsfulde relationer. Jeg har tidligere været engageret i et projekt, hvor to meget forskellige faggrupper (ingeniører og arkitekter) skulle skabe nye innovative processer sammen, og hele projektets succes afhang af, hvor hurtigt vi kunne skabe tillidsfulde og robuste relationer mellem de to faggrupper. Hvis du vil have succes med nye måder at arbejde sammen på, så er den stærke relation en forudsætning!

#4 – Stærkt helbred i de stærke relationer

Et utal af undersøgelser viser, at vi bliver hurtigere raske, når vi har et godt menneskeligt netværk omkring os. Det at vi ikke altid selv skal række ud og spørge om hjælp, men at omgivelserne selv møder op og tilbyder sin hjælp kan gøre den helt store forskel.

Det at tale om sine skavanker i tide viser også, at der er mulighed for at forebygge frem for kun at helbrede, og at selve forebyggelsen er langt lettere og billigere og medfører langt færre mén og sygedage end et sygdomsforløb. De fleste effektive stress-forebyggende initiativer handler derfor også om, at man taler med hinanden om sit helbred, kvaliteten af sin søvn, træning samt spisevaner. Selve dialogen om stress gør, at mange ikke føler, at de står alene i en presset situation.

#5 – Loyale medarbejdere i robuste relationer

Mere end 50 % af dem, som siger deres job op, gør det på grund af en dårlig relation til deres chef. Det er en voldsom negativ faktor for en organisation, at chefens manglende evne til at bygge og vedligeholde gode relationer betyder, at de dygtige medarbejdere forlader virksomheden.

Den robuste relation mellem medarbejder og leder er et af de mest aktuelle emner inden for litteraturen i øjeblikket, hvor autenticitet og originalitet er en del af den kompetence, som lederen bliver bedt om at træne. Fx bragte Harvard Business Review i januar 2015 en artikel om den autentiske leder, og tidligere har samme magasin bragt en artikel om lederens evne til at fokusere og være nærværende.

Hvis du er blevet nysgerrig på, hvordan du kan udvikle dine relationer, så anbefaler jeg følgende 3 aktiviteter. For det første skal du være i stand til at stoppe så meget op i løbet af ugen, at der er tid til at prioritere dine relationer. Det gælder både familien, dit ”network of support”, dine kolleger og kunder og ikke mindst relationen til dig selv. For det andet skal du mere tænke på, hvordan du kan hjælpe andre, frem for hvad du kan få ud af relationen. Hvis du ser på dit netværk som ressourcer, der kan gøre noget for dig, så bygger du ikke relationer, men i stedet kunde-leverance-forhold – også selvom jeres forhold ligner et venskab. Og for det tredje handler det om at dele ud af dig selv og være lyttende til dine relationer. Denne kombination af både at være generøs med at dele hvad der foregår i dit liv samt tænde for din nysgerrighed over for andre er en vigtig balance at mestre.

Det lyder simpelt, og det er det faktisk også. Det handler egentlig blot om at få stoppet op, når alt er godt, og den gode energi er til stede og bruge nogle gode stunder med mennesker, der er gode for dig.

Close