Guide Om Inspiration Kurser Priser Prøv en måned gratis Log ind

Beskrivelse af Type 2

enneagramtyper Jan 01, 2017

Selvopfattelse

Omsorgsfuld, betænksom, empatisk, “en god ven”, ansvarlig og engageret.

Overordnet beskrivelse

Type 2 har brug for at føle, at nogen har brug for dem, og at de bliver værdsat. Forklaringen på dette er, at 2’eren – i højere grad end de andre typer – har glemt at holde af sig selv, at værdsætte sig selv, at dække sine egne behov og gøre sig selv glad. Type 2 har glemt at værdsætte sig selv og har derfor øvet sig på at få andre til at værdsætte dem ved at hjælpe til, drage omsorg for, opmuntre eller ved at dække andres behov. Ved at påtage sig rollen som den, der uopfordret dækker andres behov, har de placeret sig i en rolle, hvor de tror, at man må gøre noget aktivt for andre, for at andre kan holde af en. Der skal således være noget synligt at holde af – som for eksempel en varm kop kaffe eller hjælp til en flytning.

Type 2 har øvet sig så ihærdigt i at føle sig ”god” ved at modtage andres tak, ros eller anerkendelse, at de har glemt at tilgodese deres egne behov. Ofte – når de har dækket andres behov og fungeret som serviceapparat for deres omgivelser – vil 2’eren i det skjulte forsøge at trøste sig selv. Dette kan ske ved trøstespisning, ved at købe blade og magasiner, som man læser i det skjulte for ikke at se ud, som om man bruger tid og penge på sig selv, eller ved at sidde oppe om natten og nedskrive sine skjulte drømme eller ønsker (der i 2’erens verden, jo aldrig kan blive til noget i virkeligheden). Det kan virke, som om 2’eren har påtaget sig opgaven med at skabe godhed i verden. Når 2’eren over længere tid ikke modtager tak, ros eller anerkendelse, kan det virke, som om de har fået en besked fra de højere magter om at få omverdenen til at forstå, at de er godhedens sendebud. For andre kan det se ud, som om de har påtaget sig en mission for at få en bestemt person til at forstå, at 2’eren er et absolut nødvendigt element i vedkommendes liv. Hvis dette har form af kærlighed, vil 2’eren opleves meget ihærdig, og hvis den ”udvalgte” ikke forstår, at 2’eren er den rigtige partner, vil 2’eren forsøge at overtale eller manipulere den ”udvalgte” til at forstå, at der kun findes én rigtig, og at alle andre følelser for eventuelle andre er forkerte. De fleste mennesker oplever ensomhed og perioder, hvor man ikke når sine mål eller ikke har en partner, familie eller børn, der har udtrykt, at de holder af en. Specielt for 2’eren er sådanne situationer og perioder svære at udholde, fordi de har specialiseret sig i at læse andres behov – i en sådan grad, at de ikke ved, hvordan de skal læse deres egne. Mange 2’ere udtrykker, at de kan mærke og føle andres følelser, at de har en så stor indlevelsesevne, at de kan mærke eller føle i deres egen krop, hvordan andre føler og har det. Dette betyder reelt, at der ikke er plads til deres egne følelser og behov. Det at værdsætte sig selv og erkende, at man ikke er nøglen til, at andre har det godt, er en af 2’erens mange lektier.

Type 2 repræsenterer godheden i mennesket. Vi har alle oplevet, at vi har gjort noget for et andet menneske uden behov for at modtage tak, ros eller anerkendelse. De fleste har gjort noget for – eller været noget for deres børn, forældre eller venner, uden at det skulle opfølges med en modtjeneste eller en tak. Denne form for godhed, når den er ubetinget, er et af de små vidundere i den menneskelige natur, der kan begejstre og overraske os, når vi møder den. 2’eren ønsker at opleve denne godhed konstant og arbejder på at modtage den fra andre i stedet for at få den fra sig selv. Dette kan medføre et dårligt selvværd eller en dårlig selvfølelse og i sidste instans ende med, at 2’eren begynder at bebrejde andre eller tilværelsen, at de ikke har haft et lykkeligt liv. Denne bebrejdelse af andre starter med, at 2’eren begynder at påpege, hvor meget de har ofret, for at andre skulle have det godt. Denne ofring er et udtryk for, at 2’eren virkelig lægger liv og sjæl i at gøre noget for andre og være den specielle ven, far/mor eller partner, som har været med til at gøre en anden person lykkelig. Når 2’eren så opdager, at andre faktisk kan være lykkelige, uden at 2’eren har bidraget, bliver det opfattet, som om der ikke er brug for 2’eren – at der ikke er en grund til at eksistere eller leve.

Type 2 har påtaget sig rollen som den specielle ven, som spiller en væsentlig rolle i andres mulighed for at få et lykkeligt liv. 2’erne har ikke opdaget, at de kun gør noget for andre for at få noget tilbage. Reelt er der tale om en handel, hvor der føres et nøje regnskab med, hvor mange gange 2’eren har hentet kaffe, smurt madpakker, købt gaver eller hjulpet til på en eller anden måde. Forventningen fra 2’erens side er, at modtageren betaler tilbage med tak, ros og anerkendelse og tydeligt proklamerer, at 2’eren er værdifuld og uundværlig for dem. 2’erne har brug for at indse, at de faktisk er egoistiske, og at alle deres gerninger kun handler om at tilfredsstille deres egne behov for selvværd og for at føle sig gode og værdifulde. De tilhører hjertetyperne, hvilket betyder, at det er følelsen af stolthed/selvværd eller behovet for tak, ros og anerkendelse, der driver værket.

Type 2 repræsenterer således en skamfuldhed eller et for lille selvværd. Denne følelse er blevet forstærket gennem tabet af troen på, at man kun er noget i sig selv, og at man ikke er noget på grund af andre. 2’erne har tabt evnen til at værdsætte og elske sig selv for netop dem, de er, og søger derfor denne værdsættelse fra omgivelserne. Gennem etableringen af egoet har 2’erne opbygget mønstre, der skal sikre, at andre mennesker sender dem tak, ros, værdsættelse, påskønnelse, anerkendelse og kærlighed – alt sammen for at føle sig gode og meningsfulde.

Denne følelse af manglende selvværd, som vi alle som barn har oplevet, når vi blev valgt sidst i rundbold eller blev grinet af, fordi vi havde briller eller fregner, eller når vi ikke kunne lave et regnestykke ved tavlen, har sat dybere spor i type 2 end i andre typer. Følelsen af manglende selvværd er blevet til en besættelse af andres værdsættelse. En besættelse, der på længere sigt kan medføre, at andre vender sig fra 2’eren og dermed blot er med til at forstærke det manglende selvværd. Denne negative spiral kan i sidste ende resultere i, at partneren, venner, kolleger eller familie bliver nødt til at holde 2’eren væk eller nyde friheden ved at mødes uden at have inviteret 2’eren. Det manglende selvværd kan ud fra 2’erens perspektiv sammenlignes med barnet, der kommer hjem med en god karakterbog, men hvor forældrene ikke lige har tid til at se på den med det samme; eller barnet, der gennem længere tid ihærdigt har taget opvasken hver aften – og dermed har vænnet resten af familien til, at det er en opgave, som det udfører – og til sidst bliver taget for givet; eller barnet, der føler, at forældrene er mere stolte af naboens barn eller af storebror eller storesøster. Alle børn har oplevet sådanne episoder, men for 2’erne er det blot endnu et bevis på, at de ikke er elsket, og de begynder derfor at specialisere sig i at gøre sig elskværdig (altså værdig til at blive elsket).

Beholderen skal fyldes op med gøremål og tanker, der sikrer, at 2’eren modtager tak, ros og anerkendelse fra omgivelserne.

Grundlæggende frygt og overbevisning

Ikke at være elsket og ønsket.

Jeg er overbevist om, at jeg har retten til at give andre mennesker det, de har brug for, og at jeg ved, hvad det er, de har brug for.

Højt niveau

Her vil 2’erne være gode til at opmuntre andre, de vil være hjælpsomme og omsorgsfulde. De vil have en stor indfølingsevne i andre mennesker, være muntre og livsglade. De vil levere ubetinget kærlighed, der betyder, at de har fundet så meget kærlighed og stolthed ved dem selv, at de ikke sætter betingelser for, hvem der skal modtage deres kærlighed.

Lavt niveau

Her vil type 2 være manipulerende, martyragtige og angribe eller beskylde andre. De vil indtræde i offerrollen og ikke være i stand til at elske hverken sig selv eller andre.

Positive bidrag

Type 2 inspirerer andre til – uopfordret – at gøre noget for andre mennesker uden at modtage noget til gengæld. De er den specielle ven, som vi alle ønsker at være, og som vi alle har brug for at have. Det er især over for vores børn, at vi oplever denne ubetingede kærlighed, og mange forældre opdager først denne betingelsesløse kærlighed, når de står med deres førstefødte i armene.

På et højt niveau har 2’eren lært at elske og værdsætte sig selv for, hvad de indeholder. For at kunne lære dette har de opdaget, at de aldrig vil kunne give andre netop det, andre har behov for, samt at ægte kærlighed starter med, at man holder af sig selv. De har opdaget, at kærligheden er forkrampet, iscenesat eller uægte, når man gør noget for andre, for at andre skal holde af én. De kan nu uden besvær stå foran spejlet og sige ”Jeg elsker mig!”

Close