Guide Om Inspiration Kurser Priser Prøv en måned gratis Log ind

Beskrivelse af Type 3

enneagramtyper Jan 01, 2017

Selvopfattelse

Målrettet, ihærdig, selvstarter, pragmatisk og god til at tilpasse sig og komme i mål med sine projekter.

Overordnet beskrivelse

Type 3 har brug for at føle, at andre værdsætter, beundrer og ser op til dem. De påtager sig gerne at være rollemodel for succes og dem, der lever det lykkelige liv. Forklaringen på dette er, at 3’eren – i højere grad end de andre typer – har glemt at lytte til sine egne værdier og har glemt at følge sine egne drømme og passioner. 3’erne lytter så kraftigt til, hvad omgivelserne udtrykker om det lykkelige liv, at de glemmer at lytte til sig selv. Type 3 er mere kompleks at forstå og beskrive end de andre typer, idet 3’eren kæmper imod det, Enneagrammet forsøger at skabe, nemlig mere essens end ego eller personlighed. 3’erne er udelukkende ego eller personlighed, hvilket betyder, at ethvert forsøg på at fortælle dem, at de bør gøre tingene anderledes, er en anklage mod deres ego – som naturligvis medfører et forsvar fra superegoet. Alle typerne kæmper denne kamp og forsøger at besvare spørgsmålet ”Hvem er jeg egentlig?” De fleste af typerne kan komme i tvivl om, hvem de egentlig er, men netop 3’erne har øvet sig så kraftigt på at fastholde et perfekt, glat og uplettet ego, at deres mønstre og vaner hurtigt lukker af for en eventuel tvivl og straks besvarer spørgsmålet med ”Jeg er, hvad jeg er!” – uden at have tænkt dybere over betydningen af denne sætning.

Type 3 er mestre i at fastholde det perfekte ydre og det uplettede billede af en person, der gør det godt, som har styr på tingene, som lever et lykkeligt liv, og som har fundet melodien i tilværelsen. Billedligt kunne man betragte 3’eren som en stor ballon af kraftigt gummi fyldt op med vand. Når man presser på ballonen, er den stadig en ballon blot med en ny form. På samme måde har 3’eren en selvopfattelse, der hele tiden er intakt – uanset om 3’eren måtte møde kritik eller tvivl om deres lykkelige livsførelse. Denne selvopholdelsesdrift eller overlevelsesstrategi er en fantastisk evne til at se problemerne som udfordringer, til at komme sig efter et nederlag, til at sælge sig selv ved for eksempel jobsamtaler eller samtaler, hvor de forsøger at finde en partner. Andre kan dog få en fornemmelse af, at tingene ikke er så lykkelige eller perfekte, som de ser ud til. Det kan være svært at få øje på, hvor glansbilledet er krakeleret, eller hvor den påståede lykke er løs i kanten, men de små historier, som 3’eren fortæller om deres liv, kan komme til at virke modstridende, hvis 3’eren ikke magter at holde styr på alle historierne. De fleste mennesker har fortalt en lille hvid løgn, og mange har prøvet som børn, at en lille uskyldig hvid løgn kræver, at man fortæller en ny løgn, og til sidst bliver det umuligt at holde styr på alle disse historier. Det er for kategorisk at beskrive 3’eren som en, der fortæller løgne, idet psykologien bag 3’eren er meget mere delikat og subtil. Det, som 3’eren gør – og som alle typerne gør i en eller anden udstrækning – er at skabe sig et godt og stabilt ego. I modsætning til de andre typer, mangler 3’eren et id at lytte til og et superego til at fastholde egoet. Dette betyder, at de må anvende omgivelsernes mening som et superego og dermed stole på, at hvis det er anset at være hjemmegående, jamen, så vil 3’eren bestræbe sig på at blive hjemmegående, eller hvis det giver anerkendelse eller anseelse at gå uden makeup, være veltrænet, have en elsker, køre Skoda, have IKEA-møbler eller droppe slipset, ja, så er det 3’erens superego-erstatning, der taler. Det at finde frem til, hvad der gør 3’eren lykkelig – uden at dele oplevelserne med andre eller uden, at der nødvendigvis skal andre med i oplevelsen – er en af 3’erens mange lektier.

Type 3 repræsenterer selvtilfredsheden eller stoltheden i mennesket. Det, at vi er stolte, selvtilfredse, har masser af selvværd og tro på os selv samt ikke bliver slået ud af kritik, fiasko eller kriser, er en af de centrale færdigheder i mennesker, der som race har ført os frem til det, vi er i dag. Evnen til at komme sig over en krise og evnen til at være ligeglad med andres mening resulterer i en personlighed, der alt andet lige kan modstå flere ting i tilværelsen. Type 3 ønsker at opleve store mængder af denne selvtilfredshed, men i stedet for at skabe den selv søger de efter den hos andre. Det bliver således en jagt på andres anerkendelse, der i sidste ende kan medføre, at 3’eren må overtale eller manipulere omverdenen til at tro, at deres udsagn, levevis, værdier og holdninger er de sande, holdbare og korrekte. Type 3 er således fremragende talere og formår at ramme netop den målgruppe, der måtte være til stede på et givet tidspunkt. Deres evne er så uovertruffen, at mange typiske 3’ere er overgået i historiebøger for deres evne til at tale sig ud af en krise, tale med folkets stemme eller tale sig til en succesfuld position i samfundet.

Type 3 hader at spilde sin tid og arbejder altid mod et mål. Der er altid en god grund til, at de gør det, som de gør, hvor ting som hvile, ferier, sygdom, fiasko og nederlag også henregnes til aktiviteter, som kan bidrage til noget positivt. 3’eren er specialist i at ”reframe” verden. At reframe betyder frit oversat til dansk, at man kan omfortolke virkeligheden på en ny måde, hvis der er brug for det. Hvis 3’eren for eksempel har mistet en opgave, kan de vende situationen om til, at opgaven ikke var nyttig alligevel, eller at de måske skulle lære noget ved processen, fordi de endnu ikke havde alle de færdigheder, der skulle til for at kunne løse en så vanskelig opgave. Når de er på et lavere niveau er det som regel nogen eller noget, der er skyld i, at tingene ikke lykkes på for dem. Forklaringen på, at de gik konkurs, ville derfor være, at markedet svigtede, at dollarkursen pludselig ændrede sig, at kompagnonen løb med kassen, at en centralt placeret medarbejder brækkede kravebenet, eller at de blev snydt af en underleverandør. Denne ansvarsfralæggelse er en måde at sikre, at egoet forbliver intakt, og at deres selvopfattelse som gode eller succesfulde kan fastholdes. 3’erne har brug for at indse, at de ikke behøver at forfremme dem selv til at være lykkelige, hvis de ikke er det, og de skal opdage, at jo mere de er styret af andres meninger, jo mindre bliver deres ego med tiden. De skal derfor finde frem til, hvad der gør dem umådeligt lykkelige og ikke blot tilfredse. De tilhører hjertetyperne, hvilket betyder, at det er følelsen af stolthed/selvværd eller behovet for at fremstå som lykkelig, det at være den, der har gjort det godt, der driver værket.

Type 3 repræsenterer således en skamfuldhed, der kommer til udtryk ved, at de ikke lytter til deres egne værdier, men i stedet lytter og følger andres. Denne følelse er blevet forstærket gennem tabet af troen på sig selv og troen på, at man kan blive lykkelig ved at følge sine egne drømme. Gennem etableringen af egoet (se kapitlet om etablering af ego, side x) har 3’eren opbygget mønstre, der skal sikre, at de fremstår som gode og lykkelige og som rollemodeller for, hvordan man opnår et værdifuldt liv.

Denne følelse af usikkerhed, som vi alle som barn har oplevet, når vi lavede en tegning, som vi var stolte over, for så at opdage, at andre også havde lavet gode tegninger. Usikkerheden ved ikke at vide, om man er god eller dårlig, fordi man ikke har en indre værdi at sammenligne med, vil medføre, at man begynder at sammenligne sig med omverdenen. Usikkerheden og behovet for anerkendelse fra omverden kan ud fra 3’erens perspektiv sammenlignes med barnet, der en dag i skolen opdager det at spille blokfløjte er det mest vidunderlige på jorden og derefter proklamerer for sine forældre, at barnet nu vil lære at spille blokfløjte for derefter at spille sammen med vennerne i skoleorkestret. Den følelse af vidunderlig, sprudlende og inderlig glæde ved at løse en sjov opgave eller udleve en hobby kan blive slukket, når forældrene forklarer, at det er meget bedre for barnet at spille ishockey og efterfølgende slæber barnet med ned på is-stadionet og iklæder barnet en kampdragt og skøjter. 3’er-barnet vil hurtigere end de andre typer slukke for deres egne drømme og begynde at adoptere – i dette tilfælde – forældrenes drømme. Hver gang vi som barn ikke har fulgt vores drømme, har vi opført os som en 3’er, der blot lade drømmen brage til jorden for at gøre det, som andre mener, er bedre. Vi har alle oplevet sådanne episoder, men for 3’eren er det blot en bekræftelse på, at det er lettere at lytte til og lære om andres måder at blive lykkelige på – og derefter på en effektiv måde nå de synlige resultater, der beviser, at man er lykkelig.

Beholderen skal fyldes op med konkrete og synlige gøremål, der sikrer målbare resultater med minimal spildtid og maksimal anerkendelse.

Grundlæggende frygt og overbevisning

At være værdiløs og uden ægte anerkendelse.

‘Jeg er overbevist om, at jeg nok skal nå det hele’

Højt niveau

Her vil type 3 optræde autentisk, charmerende og beskedent. 3’erne vil være ihærdige og realistiske, og de vil kunne optræde som rollemodel for andre. De vil kombinere ihærdigheden med evnen til at arbejde med mål og delmål, og de vil følge deres egne essentielle menneskelige værdier og sikre, at de oplever den ægte glæde og lykke – frem for lykken ved at nå mål, som andre beundrer.

Lavt niveau

Her vil type 3 omgive sig med hemmelighedskræmmeri, være god til at skabe splittelse mellem andre og forsøge at sabotere andres projekter. På lavt niveau vil de glemme deres egne følelser og drømme og forsøge at gøre det, som vil betyde at andre anderkender dem. Opgaver og det at komme i mål bliver vigtigere end at nyde processen undervejs.

Positive bidrag

Type 3 bidrager til, at andre også vil forsøge at opnå lykken og deres mål i tilværelsen. Selv om det ikke er en direkte udviklingsvej for 3’eren at være rollemodel for andre, kan netop det med at søge sin egen lykke være til stor inspiration for andre. På et højt niveau har 3’eren lært at lytte til sine egne værdier og følge sine egne drømme og passioner. De har lært at forblive i de opstemte følelser og i de tungere og mere kedelige følelser. Dermed har de fjernet sig fra den tilfredse livsstil til den levende livsstil, hvor der er plads til både de store overvældende følelser og de følelser, der er tunge, irriterende, dystre, unyttige og skadelige, og som tidligere blot virkede som en forsinkende eller distraherende klods om foden på 3’eren.

Close