Guide Om Inspiration Kurser Priser Prøv en måned gratis Log ind

Beskrivelse af Type 4

enneagramtyper Jan 01, 2017

Selvopfattelse

Emotionel på den gode måde, sensitiv, optaget af de indre verdener, anderledes, unik og kreativ.

Overordnet beskrivelse

Type 4 har brug for at føle følelser og tror, at de kun kan eksistere, hvis følelserne er velkendte, stærke og berusende. Forklaringen på dette er, at 4’eren – i højere grad end de andre typer – har glemt, hvordan man befinder sig i nuet uden nødvendigvis at tolke og forstå sine følelser. De har glemt, at ”det, man er, er det, man er”, og at det både er vidunderligt, komplet og mageløst. Alle mennesker er på hver sin måde mageløse, specielle, unikke og fuldkomne. Det nyfødte barn oplever denne følelse, når det er båret tæt til moderens bryst og er fuldstændig omgivet af moderens bundløse og uendelige stolthed, lykke, kærlighed og betagelse. Uanset hvad vi senere måtte tænke om os selv, at vi har for store ører, at vi har for mange fregner, at vi er for tynde eller tykke, så har vi på et tidspunkt oplevet, at alt dette var så ligegyldigt – dengang vores stolte forældre smilede til os og syntes, at vi var det mest fantastiske og unikke barn på jorden. Det er denne følelse, 4’eren har glemt, og den følelse, de øver sig på at genskabe i resten af tilværelsen.

Type 4 har forsøgt at genetablere denne følelse af at være unik og speciel ved at sammenligne sig med sine forældre, sin familie, vennerne, sine kolleger og så videre. I denne sammenligningsproces har 4’erne opdaget, at de er anderledes, og det er netop denne ”anderledeshed”, som de anvender til at opbygge deres ego med. Denne følelse af at være anderledes bliver den velkendte følelse, der relaterer sig til egoet, og dermed den følelse, som 4’erne søger at genskabe så ofte som muligt. Når egoet er stabilt, føler vi os trygge, og 4’erne har for eksempel lært at opdage, hvad andre har, som gør netop dem lykkelige (set ud fra 4’ernes perspektiv), hvorved 4’erne ønsker, at de også var på den måde eller havde det, som de andre havde. Dette kan være tanken om, at hvis bare jeg havde haft nogle trygge barndomsrammer, eller hvis jeg var lidt højere, havde en pænere krop, flere penge eller et bedre syn, ja, så kunne jeg også være blevet pilot, men det er netop det typiske i min tilværelse – at jeg har det hårdt, uretfærdigt, og at livets goder er ulige fordelt. Følelsen af, at andre har det bedre, lettere eller lykkeligere, bidrager til 4’ernes selvopfattelse, hvilket betyder, at de gør, hvad de kan for at understøtte dette selvbillede. Man kunne sige, at de er deres egen selvopfyldende profeti, idet de hurtigt bekræfter over for dem selv, at der er noget galt med dem, hvis tingene går galt. Det at opdage, at ”man er den, man er”, at det er komplet, mageløst og storslået, samt at alle følelser ikke skal fortolkes og analyseres, er en af 4’ernes mange lektier.

Type 4 repræsenterer ønsket om at forstå sig selv og forstå, hvorfor vi er blevet, som vi er, og hvorfor vi gør de ting, som vi gør. På en måde repræsenterer de alt, hvad Enneagrammet står for, nemlig at lære, at man ikke er sit ego. Fodfejlen, som 4’eren begår, er, at det overvældende ved at opdage, at man ikke er sit ego, er så skræmmende, foruroligende, tomt, sort, ukendt og opløsende, at det ikke er til at bære. I stedet for at holde det ud og forblive i det, træder 4’eren forkert på stien og begynder at skabe og forstærke et ego, der blot søger at genopleve selve den overvældende følelse og dermed gør det til målet med tilværelsen eller formen på sit ego – at opleve stærke og overvældende følelser.

Type 4 har svært ved at adskille følelserne fra hinanden og har en direkte adgang til historiske følelser. Dette betyder, at de for eksempel over for en partner kan beskylde vedkommende for et dårligt parforhold, fordi partneren har købt en bog med hjem om bonsaitræer. I første instans kan det være svært for partneren at forstå, hvordan et dårligt parforhold hænger sammen med bonsaitræer, men hos 4’eren hænger alle følelser sammen på tværs af tid og sted. Dette betyder, at hvis 4’erne på et tidspunkt har haft en tidligere kæreste, der var dem utro, og denne kæreste havde været utro i deres fælles sommerhus, som de lige havde købt af en tidligere arbejdskollega, der var bogudgiver af havebøger, ja, så er der i 4’eren skabt et følelsesmæssigt spor eller en forbindelse mellem noget, der lignede en havebog og så det at være utro. Dette ”sammenkog” af følelser er som en sammenkogt ret, hvor de enkelte ingredienser kun svært kan skelnes fra hinanden. 4’erne tilhører hjertetypen, hvor 4’erne både er styret af deres følelser, selv skaber overvældende følelser for at føle, at de er i live, og hvor de kan fortrække fra omverdenen som et såret dyr for at pleje deres sårethed.

Type 4 indeholder en skamfuldhed, der kommer til udtryk ved, at de tror, at alle andre har netop den brik, som vil gøre dem komplette eller lykkelige. Denne skamfuldhed er opstået ved den lille fodfejl, hvor de i stedet for at udholde, at ”de bare er, som de er”, blev forskrækkede over det overvældende og i stedet begyndte at dyrke de forskrækkede følelser og til sidste gjorde disse følelser til deres personlighed. Man taler endvidere om, at 4’erne har en ”sort plet” i deres personlige indre, som er så sort, at hvis de fortalte deres partner eller venner om den, ville de forlade 4’erne. Denne ”sorte plet” består af tanker, der skal producere stærke følelser. For eksempel kunne 4’eren lege med tanken om at kaste sig ud foran et tog blot for at se, hvor mange (eller hvor få) der egentlig ville komme til deres begravelse; at se deres elskede sammen med en anden i en erotisk akt blot for at mærke hadet til partneren og elskeren; eller glemme deres barn i et supermarked blot for at opleve skrækken og pinligheden. Alle disse tanker handler om at få lov til at mærke nogle kraftige følelser, hvilket naturligvis for 4’erne kræver, at de lever sig ind i ekstraordinært voldsomme, vilde eller ekstravagante tanker. Gennem etableringen af egoet har 4’erne opbygget mønstre, der skal sikre, at de har stærke og overvældende følelser, samt at de gennem følelserne oplever, at de er specielle eller unikke.

Denne følelse af tomhed og skræk, som vi alle som barn har oplevet, når vi begynder at forstå, hvem vi er, og hvorfor vi er, som vi er, og oplever, at det er en overordentlig kompliceret og vanskelig opgave, der ikke lader sig løse med vores egen eller vores forældres intellekt og erfaring alene, har sat dybere spor i type 4 end i de andre typer. Denne tomhed eller skræk kan ud fra 4’ernes perspektiv sammenlignes med barnet, der er på besøg hos en skolekammerat og oplever, at kammeratens familie virker mere lykkelig og glad, at de altid får dessert efter aftensmaden, og at familien har en fælles hobby, som de alle taler om, og som gør dem lykkelige og lidt bedre end der, hvor barnet selv kommer fra. Eller barnet, der opdager, at de andre drenge i klassen har det sjovt efter skoletid, fordi de mødes og spiller fodbold sammen. Det at være interesseret i fodbold og dermed være god til det er åbenbart det, som 4’eren mangler for at kunne være glad sammen med klassekammeraterne. Eller barnet, der bliver hentet af forældrene efter en skolefest klokken 23 og bare er pinlig over, at forældrene løber dem i møde og højlydt spørger, om man har fået en kæreste. Håbløsheden ved sine forældre, der bare er for meget i forhold til alle de andre venners forældre, er med til at bekræfte, at 4’erne mangler de forældre, den hobby eller den familie, der skal til, for at de kan blive komplette og lykkelige. Alle børn har oplevet dette, men specielt for type 4 er denne følelse af håbløshed og opgivelse blot endnu et bevis på, at man er forkert eller anderledes – og at alle andre har netop det, der skal til for at blive lykkelig.

Beholderen skal fyldes op med overvældende, kraftige og særlige følelser, der kan bekræfte 4’erne i, at de er unikke og i live.

Grundlæggende frygt og overbevisning

At være uden identitet og uden en personlig betydning.

‘Jeg er overbevist om, at det er muligt for mig at finde min sande identitet og udleve den fuld ud.’

Højt niveau

Her vil type 4 fremtræde som originale personligheder, der udtrykker deres sande jeg gennem deres gerninger. De vil være lune og charmerende og have en stor forståelse og indsigt i menneskets natur. De vil føle sig så komplette, at de er faldet til ro i deres søgen efter deres sande identitet. Denne ro er fremkommet ved at have opdaget sig selv og accepteret det, som de måtte have fundet.

Lavt niveau

Her vil type 4 være morbide, hadefulde og misundelige over for omgivelserne. De vil forsøge at skade sig selv og deres egne muligheder. De vil udstille sig selv og deres elendighed og være trætte af livet. På lavt niveau vil der være unødige dramaer og en partner vil have svært ved at gøre noget som helst rigtigt.

Positive bidrag

Type 4 inspirerer andre typer til at gå på opdagelse i dem selv og finde deres personlighed. Hele arbejdet med at skabe mere essens end ego handler jo netop om at opdage sine mønstre og tage kampen op med dem. Type 4 er en af de mest veldokumenterede af alle typerne, idet de mere end andre typer har anvendt en psykolog eller terapeut. På en måde kan man betragte det som 4’erens fortjeneste, at det er blevet mere acceptabelt at lære om sig selv og styrke sin selvindsigt og personlige udvikling.

På et højt niveau kan 4’eren være så meget til stede, at det overvældende ved at opdage, at man ikke er sit ego, kan rummes og netop blive til glæden ved at være til stede. De har lært, at følelser blot er en kropslig repræsentation af hændelser i fortiden, og at følelser ikke nødvendigvis kan forstås eller forklares. De har lært at elske dem selv for, hvad der er lige nu, og de føler sig komplette, som de er.

Close