Guide Om Inspiration Kurser Priser Prøv en måned gratis Log ind

Beskrivelse af Type 5

enneagramtyper Jan 01, 2017

Selvopfattelse

Indsigtsfuld, hurtig opfattelsesevne, ”kvik”, nysgerrig, legesyg, årvågen og usædvanlig.

Overordnet beskrivelse

Type 5 har brug for at være sikre på at have al den nødvendige viden, der skal til for at kunne udføre det kunststykke, der hedder at leve livet. Forklaringen på dette er, at 5’erne – i højere grad end de andre typer – har glemt, at når man har brug for viden, så findes den i netop den form, man er moden til at forstå at anvende. De har glemt, at der ikke findes en manual for, hvordan for eksempel kærlighed opstår, og hvordan man plejer og vedligeholder den, og de tror, at det kun er ved at have nok viden, at man er komplet, betydningsfuld og kompetent. Type 5 har glemt, hvordan det er, når man blot har svarene i sig, og hvordan svarene i sig selv giver en indre meningsfuld sammenhæng. Det kan sammenlignes med det at gå til eksamen, hvor mange mennesker er bange for, at de ikke kan huske alt det, som skal huskes. Og når man så endelig er kommet ind til censor og har fået hjælp til at slappe af og dæmpe nervøsiteten, at man så pludselig kan huske en hel bunke og bagefter ikke ved, hvor det hele kom fra.

Type 5 samler viden sammen og ofte samler de også andre mere eller mindre brugbare ting. Dette kan være gamle aviser eller udklip, gamle breve, deres gamle legetøj, bøger og magasiner eller ting, der ikke umiddelbart giver viden såsom øloplukkere, gafler, ure eller cykeldæk. For 5’eren repræsenterer sådanne ting en slags sikkerhed for, at de ved noget om noget, idet deres ego er deres viden. Specielt inden for it-branchen findes der mange 5’ere, der netop gennem deres it-viden udfolder deres ego i hverdagen. Men det sælsomme ved at have sin hobby som arbejde giver specielt 5’erne det dilemma, at de jo er deres viden, så hver gang de skal give deres viden fra sig, mister de en del af dem selv. Som den typiske specialist er de derfor ikke meget for at videregive viden til andre, der ikke er lige så kompetente som de selv, hvilket kan medføre en arrogant holdning over for folk, der ikke er specialister. 5’erne tror, at de først kan leve livet fuldt ud, når de har fået tilstrækkeligt med viden og dermed kan regne ud, hvordan livet skal leves. Det at erkende, at livet, kærligheden, børneopdragelse, venskaber, træning og så videre ikke kan studeres, men skal leves, er en af 5’erens mange lektier.

Type 5 repræsenterer den situation, at man ser viden. At man har et klarsyn, der tydeligt og uden anstrengelse viser, hvordan alt hænger sammen og giver mening. De gange, hvor vi har sagt, ”Det er jo klart, at det hænger sådan sammen!” er netop den adgang til viden, som 5’eren repræsenterer. Dette kan være, når vi ved, at der er en fejl i en krydsogtværs, et budget eller i en syopgave, men ikke kan finde den. Efter noget tid opdager vi fejlen, og tager os til hovedet og siger, ”Jamen det er jo klart”. 5’eren vil gerne have adgang til denne direkte viden hele tiden og tror fejlagtigt, at man kan læse sig til at forstå alle udfordringer. De repræsenterer den rationelle intelligens, der i befolkningen også har undergået en forandring, idet intelligenstest og opbygningen af dem er beskrevet i bøger og blade og derfor kan læres af de fleste. Selv Mensa har for længe siden erkendt, at intelligens findes i mange former. Det kan virke overvældende på 5’eren, at der også findes emotionel, kropslig, motorisk, spirituel og social intelligens.

Type 5 er samleren, der trækker sig tilbage i sin grotte, hvis verden bliver for truende eller usikker. De har øvet sig så grundigt på at afvise omverdenen, at de også kan afvise behovet for at spise, drikke og sove. De kan have en evne til at ”slukke for strømmen” til alt andet end hovedet, hvilket betyder, at de kan sidde foran computerskærmen dage og nætter uden at mærke, at de er sultne eller har brug for søvn. At sætte alt i systemer, kategorier, modeller og processer er 5’erens speciale, idet det er en meget effektiv måde at samle og strukturere viden på. Det kunne se ud, som om der findes en formel på alt – selv kærlighed. En karikeret beskrivelse af 5’erens syn på kærlighed kunne være følgende: Der findes 5 faser kærlighed. Fase 1 kendetegnes ved, at to mennesker opdager hinanden og synes godt om det, de ser. Hvis man efter ca. 30 minutters gennemsyn af det andet menneske stadig synes godt om det, man ser, kan man gå videre til næste fase. Fase 2 kendetegnes ved, at man kommer så tæt på, at man kan dufte hinanden. Efter at have duftet alle de steder, hvor mennesker kan udsende dufte fra, og man finder, at duften er positiv og stimulerende, kan man gå videre til næste fase. Fase 3 kendetegnes ved, at man er så fysisk tæt på hinanden, at man udveksler spyt. Ved at gentage denne handling og smage efter, om det smager godt, har man gjort sig klar til at gå videre til næste fase. Fase 4 kendetegnes ved, at man gennemfører en elskovsakt med hinanden. Når denne akt er fuldført, tænker man efter, om det var en god oplevelse. Hvis man er i tvivl, kan man gennemføre akten op til to gange mere, og hvis det opleves positivt, er man klar til at gå videre til den næste fase, der hedder kærlighed. Denne lidt karikerede beskrivelse vil sikkert få mange til at ryste på hovedet (specielt hjertetyperne), men den giver et meget godt billede af 5’eren, der ikke betragter sig som følelseskold, men i højere grad som følelsesfri. Type 5 tilhører hovedtyperne og er den mest rationelle og mentale af alle enneagram-typerne.

Type 5 indeholder en søgen efter sikkerhed eller vished. Mange 5’ere har sagt, at de søgte en mester, der kunne fortælle dem alt, hvad der var at fortælle. Usikkerheden eller bekymringen stammer fra ønsket om at genopleve tilstanden, hvor man netop har den viden, der er brug for, når man har brug for den. Denne lette adgang til en ubekymret visdom, der opstår i nuet, og som aldrig forsvinder eller forældes, er netop den tilstand, 5’eren ønsker at kunne råde over. Men netop det at tro, at man råder over noget så komplet, er en umulig opgave og er grunden til, at 5’eren ikke lykkes med sit projekt. Gennem etableringen af egoet har 5’eren opbygget mønstre, der skal sikre, at de kan tilegne sig viden, at de fremstår kompetente, og at de hurtigt kan vende ryggen til verden, hvis den bliver for invaderende.

Denne søgen efter sikkerhed eller vished, som vi som barn har oplevet, når vi begynder at tænke over, om vores forældre også dør, størrelsen på universet, hvorfor nogen har kærester og andre ikke, samt hvorfor gamle mennesker har rynker, har sat dybere spor i 5’eren end i de andre typer. Denne søgen efter viden, sikkerhed og vished kan ud fra 5’erens perspektiv sammenlignes med barnet, der går en tur i skoven sammen med sine forældre og pludselig ser en række myrer på jorden. Mens forældrene roligt slentrer videre, går 5’eren på opdagelse og undrer sig over, om myrer godt kan lide numser, siden de altid følger efter en anden myres numse. Måske tager 5’eren en af myrerne og flytter den uden for rækken af de andre myrer blot for at finde ud af, om den selv kan finde tilbage til de andre uden at råbe eller blive bange. Efter at have fulgt myrerne finder 5’eren måske tuen, hvor det vrimler med myrer, og fascineres af, at de alle sammen kravler ind og ud af tuen. Interessen for, hvad der mon gemmer sig i tuen, stiger og med en kæp begynder 5’eren at grave i tuen og finder til sidst frem til en stor, hvid vingummi, der godt nok bevæger sig, men åbenbart er den, som alle de andre myrer gerne vil have fat på. Med en hurtig bevægelse tager 5’eren den lille bevægelige vingummi i munden, men blot for at opdage, at den smager grimt, og at de små myrer bider i kinderne. Hurtigt opdager 5’eren, at tuens myrer nu er overalt og skriger på sine forældre, der stormende kommer til og trækker den halvt gennemgumlede myredronning ud af munden på barnet. Hele denne fascination af livet, naturen, mennesker og ting er kilden til 5’erens nysgerrighed. Alle børn har oplevet at falde i staver, at have lyst til at forstå og iagttage eller blot stirre ind i et bål, men specielt for type 5 er dette blot endnu et bevis på, at der er mange ting, der skal opdages, forstås, systematiseres, kategoriseres og forklares.

Beholderen skal fyldes op med tanker og undersøgelser, der alle skal bidrage til, at 5’eren kan føle sig kompetent og vidende

Grundlæggende frygt og overbevsining

At være inkompetent, hjælpeløs og unyttig.

‘Jeg er overbevist om, at jeg gerne må “forsvinde” for at tænke mig godt om og forstå tingenes sammenhæng’

Højt niveau

Her vil type 5 være den visionære, vise og dybe i deres fremtoning. De vil være nysgerrige, specielle, lærende og kreative. De vil være uafhængige og objektive. De vil have et klarsyn og et fokus, der hjælper dem til at ”se” verden klart og tydeligt. De vil ubesværet kunne koncentrere sig uden at anstrenge sig, og de vil vide, at de altid har den viden, som de måtte have brug for, når de måtte have brug for den, og i den form, som de måtte have brug for.

Lavt niveau

Her vil type 5 isolere sig og brænde broerne undervejs. De vil være ustabile, forvirrede, frastødende, dystre og leve i deres selvopfundne fantasiverden.

Positive bidrag

Type 5 inspirerer de andre typer med deres fordybelse og lette adgang til at sætte sig ind i ny viden. Deres ihærdighed med at finde en løsning på et problem og deres evne til at kombinere viden fra mange forskellige fagområder minder os om, at der som regel findes et svar på et problem, hvis blot, man ser problemet fra en ny vinkel.

På et højt niveau har 5’eren lært at anvende følelser gennem en stor indlevelsesevne i andre mennesker. De er i stand til at udtrykke deres egne følelser, og de befinder sig i nuet, hvor de ved, at man blot skal stille et spørgsmål for at få et svar. Deres evne til at fokusere og glædes over livets små mirakler kommer til udtryk i en meget jordnær, omsorgsfuld og naturlig form, hvor de har lært, at man ikke kan lære andre mennesker noget, men hjælpe dem til at opdage det i sig selv.

Close