Guide Om Inspiration Kurser Priser Prøv en måned gratis Log ind

Beskrivelse af Type 6

enneagramtyper Jan 01, 2017

Selvopfattelse

Pålidelig, troværdig, grundig, fornuftig, forsigtig og forudseende.

Overordnet beskrivelse

Type 6 har brug for at have sikre rammer eller mulighed for at få en forsikring om, at rammerne er sikre. Forklaringen på dette er, at 6’eren – i højere grad end de andre typer – har glemt, at det ikke er muligt at gardere sig, sikre sig eller forebygge, at ting går galt. Der findes et element i naturen, der kaldes tilfældighed, og som kan ødelægge den allerbedste plan. De har glemt at tro på deres beslutninger, og de har glemt, at sikkerhed ikke skabes udefra, men at den er en følelse, der opstår indeni. Sikkerhed kan ikke udtænkes, men blot gennemleves!

Type 6 kommer let i tvivl om sine egne beslutninger, samtidig med at 6’erne er overbeviste om, at man ikke altid kan stole på andre mennesker. Det er 6’eren i os alle, der ikke ønsker at blive taget ved næsen. Bekymringer tager udgangspunkt i, at man ikke ved, hvad der sker i fremtiden, og en bekymring er en ting, der alene kan skabes med tankens kraft. Det er en indre forestilling om, at tingene vil komme til at ændre sig, og at man igen står tilbage og skal starte forfra. 6’erne har brug for retning i tilværelsen, hvorfor huskelister kan virke som en rettesnor for 6’ernes arbejde. De er loyalt skeptiske over for nye tiltag og har en indbygget holdning til, at det nok ikke går. Hvis det skulle vise sig, at det nye tiltag faktisk ikke virkede, hører vi 6’ernes typiske kommentar: ”Hvad sagde jeg!” De føler ikke selv, at de er bekymrede, de ser sig selv som grundige, ihærdige og er dem, der leverer et godt stykke håndværk. Hvis man har haft en 6’er til at bygge sin carport, kan man være sikker på, at den ikke forgår de næste generationer, og muligvis også er sikret mod eventuel påkørsel (det kunne jo ske!). Det at skaffe sig sikkerhed for en sag er ofte en udfordring, idet der både kan være mange løsninger på en sag og mange forhold, der skal indregnes, for at man kan sige noget med sikkerhed. For eksempel kan det være svært at vide, om et træ falder ned i et hus, om hønsene bliver taget af ræven, om der pludselig skulle være en ekstraordinær kongres lige netop den uge, hvor man besøger Paris, og det derfor er svært at finde et ordentligt og billigt værelse, eller vide om den virksomhed, man arbejder i, også eksisterer om 12 måneder. Det at have modet til at leve dette foranderlige liv uden at kunne blive helt sikker på det hele er en af 6’erens mange lektier.

Type 6 repræsenterer den sunde skepsis, det solide håndværk og den tro væbner, der, hvis de har sagt ja til et venskab eller parforhold, så er det ja for evigt. Deres humor er selvironisk, og de ved godt, at de ofte tager spontane beslutninger for at komme fri af den tankestorm, der hvirvler rundt med tvivl og usikkerhed. 6’eren i os alle har ønsket om at være sikker på en beslutning og så alligevel mærke tvivlen, når man for eksempel træffer en stor beslutning om at købe en bil eller et hus eller sige sit gode job op for at blive selvstændig. Når 6’eren til møder fortæller os, at de fremlagte forslag og ideer er noget, som vi har prøvet, og at det aldrig vil går, og at der ikke er penge til det og heller ikke nogen, der kan sælge det, for slet ikke at tale om, at der ikke er nogen, der kan lave det, uden vi drukner i utilfredse kunder, kan de virke som lyseslukkere og ideknusere. I sådanne situationer er det vigtigt at vide, at 6’eren blot passer på os (kollegerne, teamet og virksomheden). Deres loyalitet over for den virksomhed, som de ”har sagt ja til”, er så stor, at de påtager sig bekymringen for, hvordan det skal gå, hvis man ikke passer på og tænker sig rigtig godt om. Denne loyalitet bliver ofte misforstået, og når vi griner af 6’eren, griner vi af vores egen mangel på sund fornuft og naive livsførelse. Tænk blot på, hvor mange gange det er blevet sagt, at rygning giver forhøjet risiko for kræft, men der er stadig nogen, der er så naive, at de påstår, at denne statistik ikke indeholder dem, og at det kun sker for andre.

Type 6 skal derfor erfare, at rigtig mange nyttige opfindelser er sket på grund af fejltagelser eller tilfældigheder, som ikke var opstået, hvis alle havde lyttet til 6’erens påstand om, at tingene ikke kan lade sig gøre. Samtidig skal de andre typer erfare, at det kan være nyttigt at være skeptisk, første gang nogen får ideen med at tage penge for at spænde elastikker om benene på kunderne og smide dem ud fra en bro eller kran. Type 6 hører til hovedtyperne og bekymrer sig om fremtiden og ser for sig, hvordan tingene ændrer sig og potentielt kan medføre, at tingene går galt. 6’erne er lidt specielle som type, idet de både repræsenterer typen, der ønsker en autoritet at lytte til, men samtidig også kan komme til at tvivle på, om denne autoritet nu også har rent mel i posen og er ude på at fuppe dem.

Type 6 udtrykker usikkerhed og bekymring over at have mistet evnen til at tro på, at der er en god grund til, at træerne i skoven vælter og indgår i en naturlig cyklus, der skaber grobund for nye planer, træer og buske. Gennem etableringen af egoet har 6’eren opbygget mønstre, der skal sikre, at den sunde skepsis kan få lov til at blomstre, at man laver nogle grundige planer, inden man går i gang med arbejdet, og at man har vurderet alle faldgrupperne, inden man overhovedet går ind i et projekt eller forhold.

Denne følelse af usikkerhed og bekymring, som vi alle har oplevet som barn, når tingene ændrer sig uden en god forklaring og medfører, at man står med et tab, har sat sig dybere spor i 6’eren end i de andre typer. Denne usikkerhed og dette ønske om vished eller sikkerhed kan ud fra 6’erens perspektiv sammenlignes med barnet, der er hjemme og sammen med forældrene og oplever, at strømmen til huset forsvinder, og at det er usikkert, hvordan man får strømmen og det velkendte tilbage. Eller barnet, der er på vej i skole med sine forældre, og pludselig sker der et uheld på motorvejen eller på banenettet, der medfører så store forsinkelser, at barnet måske kommer for sent i skole og dermed kommer til at bryde de aftaler og regler, der er for at komme rettidigt i skole. Vi har også alle prøvet at skulle tage med bussen for første gang alene og på den måde rejse ud i det ukendte uden andet fast holdepunkt end en seddel med teksten ”Stå af ved rådhuset”, og efter 2 timer har man endnu ikke set et rådhus. Alle børn har oplevet dette, men specielt for type 6 er denne rejse ud i det usikre blot endnu et bevis på, at man bliver nødt til at planlægge, inden man begiver sig ud på rejsen, og at en sund skepsis samt det at spørge mere end én person som regel er det mest fornuftige.

Beholderen skal fyldes op med gøremål og tanker, der sikrer, at tingene ikke går helt galt, at man har sikret sig at spørge de helt rigtige personer til råds (og alligevel tvivle lidt på om deres råd nu også er fri for bagtanker) samt udfører sine opgaver ihærdigt og med så meget omhu, at det holder langt ud over, hvad man reelt kunne forvente – bare for en sikkerheds skyld.

Grundlæggende frygt og overbevisning

At ting går galt og at være uden faste rammer eller noget, jeg kan holde mig til.

‘Jeg er overbevist om, at jeg har retten til at forhindre, at noget går galt’

Højt niveau

Her vil type 6 være udtryksfulde, frygtløse, udholdende og tro. De vil optræde troværdige, levere et godt håndværk, være omhyggelige og gode til at overtale andre på en velmenende måde. De vil endvidere have det mod, der skal til for at træde ud i opgaver eller situationer, hvor der ikke først er udtænkt en plan (samt en redningsplan). De vil således stole på deres egen dømmekraft og føre deres egne ideer og passioner ud i livet.

Lavt niveau

Her vil type 6 optræde som fanatiske, højtråbende kujoner med en sag, der er dybt irrationel. De vil have fundet en sag, som giver dem faste rammer og en følelse af sikkerhed, samtidig med at deres loyalitet bliver overfor en sag/koncept – mere end en loyalitet overfor familien, vennerne eller den forening de fx måtte være en del af.

Positive bidrag

Type 6 inspirerer de andre typer til at sikre sig mod at blive tåben, der blev snydt. Deres ihærdighed og loyalitet er netop den vare, som mennesket i den vestlige verden mangler, idet det står i stærk kontrast til zapper-kulturen, hvor vi hurtigt dropper parforholdet, brødristeren eller havegrillen, hvis den bliver rusten eller ikke virker.

På et højt niveau af selvindsigt har 6’eren lært at tro på deres beslutninger, og de har fundet modet til at følge deres hjerte og intuition. Netop modet til at leve livet og tage det for, hvad det er, er den største lektie, som 6’eren har lært. For at lære dette har 6’eren ladet blokken til huskelisten ligge og stolet på, at hvis tingene er vigtige nok, bliver de også husket dagen efter. De har lært at lade tankerne hvile og har fundet frem til en smidig og tryg måde at falde i søvn på – uden at blive holdt vågen af tanker, planer, bekymringer og projekter.

Close