Guide Om Inspiration Kurser Priser Prøv en måned gratis Log ind

Beskrivelse af Type 8

enneagramtyper Jan 01, 2017

Selvopfattelse

Stærk, selvsikker, idérig, handlingsorienteret, direkte, hårdnakket og robust.

Overordnet beskrivelse

Type 8 har brug for at mærke, at de er i live, og at de selv er herre over situationen. Forklaringen på dette er, at 8’eren – i højere grad end de andre typer – har glemt, hvordan det mærkes at være i live, når blodet ruller raskere i årene, når storheden over livets små mirakler fastholder os i øjeblikket eller når vi befinder os i en storslået natur, og pludselig føler os som en del af naturen. Type 8 har glemt, hvordan man mærker denne tilstand, og har derfor øvet sig på at skabe den selv. Ved at betragte omverden som komponenter, der kan påvirkes, er det muligt for 8’eren at have en fornemmelse af at være i live. Dette betyder at alt i omgivelserne skal påvirkes, hvilket både kan være fysisk og mentalt. De har en opfattelse af dem selv som værende den, der kan styre eller påvirke situationen, så der sker noget.

Type 8 har øvet sig så ihærdigt på at skabe en følelse af at være i live, at de ofte bruger for mange kræfter på at åbne en dør, give et kram, hugge brænde, styre bilen, få deltagerne på et møde til at beslutte sig, ro, cykle eller andre fysiske aktiviteter. Denne overdrevne brug af energi er naturlig for 8’eren, idet det jo blot er en måde at være i kontakt med omverden på. På højt niveau af selvindsigt har 8’eren lært, at man ikke behøver at tage karmen med, når man åbner en dør, at et stykke brænde kan kløves med et præcist afmålt og ubesværet hug i træets vokseretning, og at det at komme først i roning afhænger mere af koordination og balanceevne end af kræfter. Mestre inden for især aikido anvender minimal energi på at forsvare sig, idet de anvender modstanderens energi mod ham selv. Det at mærke det kraftfulde i tilværelsen – uden at være den, som skubber på – er en af 8’erens mange lektier.

Type 8 repræsenterer den livsenergi, der virker så storslået på alle mennesker, og de er selv i stand til at producere den, fordi det er måde at være i live på. Andre mennesker kan betages af denne energi, da de fleste af os har glemt, hvordan vi finder den og kan derfor i små portioner mærke, hvordan det er at være tæt på naturen og de store kræfter. Der kan derfor være noget dyrisk over 8’eren, når de lader urkræfterne få frit spil.

Type 8 har således opbygget et elektrisk hegn omkring dem, og de skal hele tiden være sikker på, at det er tændt. Andre vil sagtens kunne mærke, hvis vi træder ind på 8’erens enemærker, idet 8’eren gennem sin direkte og energifyldte fremtoning vil gøre os klart, at vi har begået en fejl. Samtidig har de også brug for at vide, om der stadig er strøm på hegnet, hvorfor de kan virke udfordrende og provokerende for derigennem at få en reaktion fra omgivelserne. Reaktionen vil tolkes som et bevis på, at hegnet virker!

Type 8 indeholder samtidig en vrede over at have mistet den direkte adgang til det naturlige, til den kraftfulde virkelighed og den gode intention eller fair play. Denne vrede stammer således fra et tab af noget uskyldigt, og 8’eren oplever at nogen eller noget har taget det fra dem. Gennem etableringen af Ego’et har 8’eren opbygget mønstre, der skal sikre, at nogen eller noget ikke får muligheden for at tage noget fra 8’eren igen.

Denne følelse af uretfærdighed, som alle har oplevet som barn, når noget, vi værdsætter, bliver taget fra os, har sat dybere spor i Type 8 end i de andre typer. Følelsen af uretfærdighed er således blevet til en vrede, der blandet med det kraftfulde, det direkte, umiddelbare og det dyriske kan virke tiltrækkende og overvældende på andre mennesker. Uretfærdigheden ud fra 8’erens perspektiv kan sammenlignes med barnet, der sidder i en sandkasse og leget velfornøjet og uskyldigt, og pludselig kommer moderen og hiver barn op, fordi det er blevet sent og familien skal videre. Følelsen af fortvivlelse og afmagt bliver betragtet af barnet et overgreb, der igen fører til arrigskab og vrede. Alle børn har oplevet dette, men specielt for Type 8 er denne uretfærdige handling blot endnu et bevis på, at man må skrige op, udtrykke sine holdninger og reagere så voldsomt, at man muligvis får det tilbage, som på uretfærdig vis er blevet taget fra en.

Beholderen skal således fyldes op med energi, fairness, urkraft, kraftfulde udbrud og alt, hvad der skal til, for at 8’eren kan mærke det ægte og nærværende i livet.

Grundlæggende frygt og overbevisning

At være kontrolleret eller at nogen eller noget bestemmer over mig.

‘Jeg er overbevist om, at jeg har retten til at bestemme over forhold, der påvirker mit liv’

Højt niveau

Her vil type 8 være den stærke, inspirerende, modige og retfærdige leder, familiemor/far, ven, tillidsrepræsentant etc.. De vil være stabile og sikre og være i stand til at støtte og opmuntre andre ved at sige tingene direkte og nænsomt. De vil have en god jordforbindelse og være nærværende samtidig med at de vil have en stor indlevelsesevne i andre mennesker samt kende konsekvensen af deres måde at være på.

Lavt niveau

Her vil type 8 være brutale, dominerende, terroriserende, barbariske, løgnagtige og truende. De vil fremtræde som arrige, ødelæggende og hærgende.

Positive bidrag

Type 8 inspirerer de andre typer med at finde det ægte og den naturlige glæde ved det simple i tilværelsen. Deres umiddelbare lidt barnlige og uskyldige energi og urkraft minder os om den indre styrke og mod, som vi alle har til at følge vores drømme og passioner. 8’erens direkte facon og ”no-bull-shit” holdning kan give os troen på, at fairplay eksisterer, at et håndtryk er nok til en aftale og at førstehåndsindtrykket af en situation mange gange er den rigtige.

På højt niveau har 8’eren lært at være til stede uden at være den, som med sin energi og kraftfulde fremfærd, har fået sig selv og andre op af stolen. For at kunne lære dette, har 8’eren fået adgang til det storslåede i nuet samt til at handle uden anvendelse af overdreven energi. Energien findes allerede i nuet, og 8’eren har lært at mærke og bruge disse energier eller kræfter.

Close