Guide Om Inspiration Kurser Priser Prøv en måned gratis Log ind

Beskrivelse af Type 9

enneagramtyper Jan 01, 2017

Selvopfattelse

Fredelig, afslappet, rolig, stabil, mild og blid SAMT stædig, fastlåst, ihærdig og urokkelig.

Overordnet beskrivelse

Type 9 har brug for at opleve at være med i gruppen, at der ikke sker for store forandringer i tilværelsen, at være sammen med mennesker, der gør 9’erne trygge, og kunne være sikker på, at den indre fred ikke bliver krænket. Forklaringen på dette er, at 9’ere – i højere grad end de andre typer – har glemt, at man ikke er forladt eller glemt, blot fordi man ikke er sammen med sine forældre eller venner. De har også glemt, at livet udfolder sig, at tingene ændrer sig, at det mest naturlige i tilværelsen er udvikling og forandring, hvor man en dag bliver voksen, hvor venner vokser fra hinanden og bliver udskiftet, hvor man en dag er så moden, at kroppen skriger på at reproducere sig selv, og hvor man på et tidspunkt må tage stilling til hændelser i hverdagen og enten sige til eller fra. Type 9 har derfor øvet sig på at holde fast i nuet, så det ikke forandrer sig. Dette gør 9’eren ved at opbygge en forestilling i sit indre univers om, hvordan alt er godt, blidt og velkendt. Det indre univers sikrer, at de mennesker, som 9’erne føler sig knyttet til, altid opleves som gode og nyttige – også selv om dette ikke er tilfældet. Specielt partneren, jobbet og barndommen bliver idealiseret, og 9’erne har ofte en forkærlighed for de former for meditation, yoga, dans og andre former for træning, hvor kropsbevægelser, vejrtrækningsøvelser og kropsholdninger indgår, idet de på den måde forsøger at genskabe en indre ro eller fastholdelse af deres egen selvopfattelse.

Type 9 har øvet sig så ihærdigt på at fastholde sin egen selvopfattelse, at sikre, at rammerne er trygge og uforandrede, og at der ikke sker voldsomme og uforudsigelige ændringer i tilværelsen. Dette ihærdige fokus på at skabe et status quo gør, at 9’eren hurtigt forsvinder ind i sin egen idealiserede verden og ”trancer ud”. De kan sagtens være aktive og handle, men de vil undgå at træffe beslutninger, som vil medføre store forandringer i deres liv. Deres evne til ikke at handle, at lade stå til, at drive med strømmen, at svæve rundt i tilværelsen og blot gribe de gode stunder, der pludseligt opstår, medfører en udpræget magelig holdning til tilværelsen. På et højt niveau har 9’eren lært at stille sig op på livets skammel og proklamere deres behov og efterfølgende aktivt arbejde på at indfri deres mål, drømme og passioner. De har lært, at kærlighed handler om at fastholde glæden ved det foranderlige og holde af nuet mellem forandringerne. 9’eren har lært, at kærlighed ikke tager fanger, og at man ikke kan fastholde for eksempel sin partner i den idealforestilling, man har om dem.

Type 9 repræsenterer den blidhed, forståelighed, rummelighed og accept, som vi alle oplever, når vi accepterer, at tilværelsen, kærligheden, parforholdet og relationen mellem forældre og børn ændrer sig – samtidig med at man nyder og værdsætter tilværelsen, partneren, sine forældre eller børn. Andre mennesker kan betages af dette stille nærvær, som kan minde os om, at der findes noget godt, helt, komplet og fyldestgørende i alle mennesker.

Type 9 har øvet sig på at trække sig ud af virkeligheden, koble ud, undgå at tage stilling og forsvinde ind i en indre idealiseret forestilling om livet. 9’erne har ofte svært ved at opdage, at de har dette talent eller denne egenskab, fordi de også har en idealiseret og fastlåst opfattelse af dem selv. De kan se sig selv som blide, rummelige og forstående, og fordi mange storslåede, smukke eller unikke ting eller oplevelser er kommet til dem, uden at de har anstrengt sig, har de en magelig tilgang til hverdagens udfordringer. 9’eren er den af kropstyperne, der har mindst kontakt til deres krop, idet de ikke har lært at lytte og handle på deres intuition. For at fastholde en idealiseret opfattelse af dem selv og deres verden undgår de at mærke efter og tage stilling af frygt for, at ”båden tipper”. Ved at forholde sig i ro tror 9’erne, at de kan fastholde et uforanderligt nu.

Type 9 indeholder en vrede over at have mistet muligheden for at befinde sig i en komplet, holistisk verden, hvor alt det gode og trygge potentielt kan forsvinde. Vreden kommer således fra en irritation eller frustration over, at lykken er foranderlig. Gennem etableringen af egoet har 9’eren opbygget mønstre, der skal sikre, at deres indre og ydre verden forbliver uforandret.

Denne oplevelse af foranderlighed, som vi alle som barn har oplevet, når vi opdager, at verden forandrer sig, har sat dybere spor i type 9 end i de andre typer. Uretfærdighed kan ud fra 9’erens perspektiv sammenlignes med barnet, der fejres til sin fødselsdag, hvor der er fuld fokus på barnet, og alle holder af hinanden, og alt er komplet og fuldendt, og når gæsterne så er gået, er det hele forbi, og alt det hyggelige og sjove er mistet. Dette tab skaber en følelse af vrede og frustration, som bidrager til, at 9’erne begynder at skabe indre billeder og forestillinger af, hvordan den ideelle verden ser ud, og hvordan de fastholder nuet, så det gode og fuldendte ikke tabes eller forsvinder. Alle børn har oplevet en tilstand, der er vidunderlig komplet, såsom fødselsdage, der får en ende; barndommen, der ændrer sig til teenagealder; klassekammerater, der vælger andre fag i skolen end én selv; eller at man flytter til et anden lejlighed eller et hus – måske i en anden by – og dermed er revet væk fra det kendte og sikre. 9’erne lærte tidligt ikke at blande deres egne meninger og holdninger ind i dialogen for at sikre, at krisen eller ufreden ikke skulle blive større. Dermed lærte de at trække sig til indre verdener og lade stå til i den ”virkelige” verden.

Beholderen skal fyldes op med gøremål og tanker, der er med til at fastholde 9’erens selvopfattelse og til at sikre, at omverdenen ikke forandrer sig for meget. Det mest effektive, man kan gøre for at opnå dette, er ikke at gøre noget overhovedet!

Grundlæggende frygt og overbevisning

At have mistet forbindelsen og samhørigheden med det, de ønsker at skabe harmoni imellem.

‘Jeg er overbevist om, at jeg har retten til at skabe harmoni og balance.’

Højt niveau

Her vil type 9 være altomfavnende, afslappet, stabil, dynamisk og uafhængig. De vil have ro i deres sind og sjæl og have en stor indlevelsesevne. De vil vide, at alt omkring dem forandrer sig, samtidig med at de vil nyde det nye, som kommer af forandringen. De har fundet deres stemme og udtrækker gerne deres mening. De har fået en retning og plan med tingene i livet – og følger planen.

Lavt niveau

Her vil type 9 være passive og konfliktsky. De vil trække sig væk fra konflikter og ubalance og indtræde i en slags agressiv/passiv tilstand, hvorfra de forsøger at opretholde troen på, at det hele nok skal gå.

Positive bidrag

Type 9 inspirerer de andre typer til at se det holistiske i alt, som forandrer sig, og til at se, at et hvilket som helst nu er værd at holde af. Gennem 9’eren kan de andre typer lære at ”melde sig på banen” og tage stilling til, hvad de ønsker og ikke ønsker. Dertil kommer, at 9’eren er blid og rummelig, hvilket igen kan minde de andre typer om, at der findes noget værdifuldt og meningsfyldt i alt og alle.

På et højt niveau har 9’eren lært at mærke efter deres behov, og de er i stand til at melde ud, hvis de er tilfredse eller utilfredse med tingenes tilstand. De har lært at holde af det foranderlige, af nuet og det, som befinder sig i nuet. For at kunne lære det har 9’eren opdaget, at en tilbagetrækning fra tilværelsen er det samme som at undgå tilværelsen. De har lært at kende forskel på at ”trance ud” i dans, meditation, yoga og så videre – og det at være bevidst, observerende, opmærksom og nærværende til stede i nuet. De har endvidere lært, at alt hænger sammen, uden at de har opgaven med at sikre disse sammenhænge.

Close